ภาคตะวันออก

ที่ตั้งและขนาดภาค ตะวันออกเป็นภาคที่มีพื้นที่หลายรูปแบบ ทั้งภูเขา ที่ราบลูกฟูก ที่ราบลุ่มและที่ราบชายฝั่ง เป็นภาคที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพราะมีชายหาดที่สวยงาม ในปัจจุบันพื้นที่นี้ได้รับการพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก จึงเป็นภาคที่มีความเจริญอย่างรวดเร็ว ที่ตั้งของภาคอยู่ที่ระหว่างละติจูด 12 องศาเหนือ ถึง 14 องศาเหนือ และลองจิจูด 101 องศาตะวันออก ถึง 103 องศาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับดินแดนต่าง ๆ ดังนี้
1.ทิศเหนือ จรดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.ทิศใต้ จรดทะเลด้านอ่าวไทย
3.ทิศตะวันออก จรดประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
4.ทิศตะวันตก จรดภาคกลาง
พื้นที่ของภาคตันออก ประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว และตราด จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล คือ จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว

This slideshow requires JavaScript.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s