6.จังหวัดปราจีนบุรี

ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศ ห่างจากกรุงเทพโดยทางรถไฟ122กม. โดยทาง
รถยนต์ 136 กม. มีเนื้อที่ 4,762,362 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,976,476.2 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ             ติดจังหวัดนครราชสีมา  (184 กม.)

ทิศตะวันออก         ติดจังหวัดสระแก้ว  (90 กม.)

ทิศใต้               ติดจังหวัดฉะเชิงเทรา  (75 กม.)

ทิศตะวันตก          ติดจังหวัดนครนายก (29 กม.)  และจังหวัด ฉะเชิงเทรา

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดปราจีนบุรี เป็นที่ราบสูงและภูเขา มีอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง
คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลานร้อยละ 70 ของพื้นที่ตอนล่างเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปราจีนบุรี
ไหลผ่าน อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอบ้านสร้าง ยาว
ประมาณ 180 กม.
สักษณะภูมิอากาศ อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มี 3 ฤดู  ในปี พ.ศ. 2545  มีอุณหภูมิ
สูงสุด 39.9 องศาเซลเซียส  ในเดือนเมษายนและมีอุณหภูมิต่ำสุด 15.1 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม มีจำนวนวัน
ที่ฝนตกประมาณ 127 วัน ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ 1,779.2 มิลลิเมตร มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 34.4%
และต่ำสุด 23.7%

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s