1.1 ที่ตั้งและขนาด

1.) ที่ตั้งจังหวัดยโสธร

       มีรูปคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ยาวจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นแวงที่ 104 และ 105  องศาตะวันออกและเส้นรุ้งที่ 15  และ 16 องศาเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 552 กิโลเมตร

(ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1-2,207 และ 202) ซึ่งมีการเดินทางได้เพียงทางรถยนต์ทางเดียวเท่านั้น

 2.) ขนาดของพื้นที่

จังหวัดยโสธรมีพื้นที่ประมาณ 4,161,144  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,600,906.25 ไร่

 3.) อาณาเขต

จังหวัดยโสธรตั้งอยู่ทางภาคอีสานตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ

จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับจังหวัดมุกดาหารและร้อยเอ็ด

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญและ อุบลราชธานี

ทิศใต้                 ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s