3. ปัญหาคดีอาชญากรรมและยาเสพติด

จังหวัดยโสธรมีการป้องกันการเกิดอาชญากรรมและการจำหน่าย / เสพยาเสพติดอย่างเข้มงวด   แต่ก็มีเกิดขึ้นตามภาวะสังคมแต่มีไม่มาก   อยู่ในอัตราที่ควบคุมได้โดยในการจับกุมผู้กระทำผิดคดีอาญาสำคัญ   จังหวัดยโสธรโดยตำรวจภูธรจังหวัดสามารถจับกุมได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เช่น  กลุ่มที่  1   คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ   มีเกณฑ์ต้องจับกุมได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  45  ในปี  2551   จับได้ร้อยละ  85.71   กลุ่มที่  2  คดีชีวิต  ร่างกายและเพศ   มีเกณฑ์ร้อยละ  60  แต่จับกุมได้ร้อยละ  84.97  ดังตารางการจับกุม  ดังนี้

ข้าราชการตำรวจ   มีจำนวน  1,017  คน   เทียบอัตราตำรวจ  :  ประชากร  เฉลี่ย  1  :  525.60   อยู่ในอัตราต่ำ    ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกัน   ฝ่ายปกครองจะต้องสนับสนุนการป้องกัน  จะต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังการเกิดอาชญากรรม / การแพร่ระบาดยาเสพติด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s