พิธีกรรมทางศาสนา

images (2)ดาวน์โหลด

1.พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ แต่งตัวเรียบร้อยโดยอาจนุ่งขาวห่มขาวแล้วเข้าไปหาพระอาจารย์หรือพระสงฆ์ในพิธีที่เตรียมไว้ นั่งคุกเข่าตรงหน้าโต๊ะหมู่บูชา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้ว หันมากล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าพระสงฆ์ด้วยการกล่าการตั้งนะโม 3 จบ และกล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาบาละ และคำแปลเป็นภาษาไทยดังนี้ “เอสาหัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัญจะ สังฆัญจะ พุทธะมามะโกติ มัง สังโฆ ธาเรตุ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้ว ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นที่ระลึกนับถือ ขอพระสงฆ์ จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ ผู้นับถือพระพุทธศาสนา”

images (2)images

2. พิธีบรรพชาอุปสมบท เป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์โดยเฉพาะ บางทีเรียกว่า สังฆกรรม เป็นการรับบุคคลชาวพุทธชายสามัญธรรมดาเข้ามาบวชเพื่อเปลี่ยนสภาวะจากคนธรรมดา มาเป็นสามเณรละเป็นพระภิกษุ ถ้าบวชเป็นสามเณร เรียกว่า บรรพชา ถ้าบวชเป็นพระ เรียกว่า อุปสมบท

imagesimages (1)

3.พิธีแต่งงาน เมื่อคู่บ่าวสาวชาวพุทธ ตกลงปลงใจจะแต่งงาน มีการสู่ขอและหมั้นกันแล้วก็กำหนดวันทำพิธีแต่งงาน ในพิธีนี้ก็จะมีการให้คู่บ่าวสาวได้ทำบุญเลี้ยงพระหรือถวายสังฆทาน ซึ่งจะเริ่มด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยกัน สมาทานศีลห้า ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรร่วมขันถวายอาหารร่วมกัน ถวายเครื่องไทยธรรมร่วมกัน กรวดน้ำรวมกัน รับพรและรับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลจากพระสงฆ์ แล้วเอาน้ำพระพุทธมนต์นั้น ไปให้แขกเหรื่อที่เชิญมาร่วมงานได้รด(บางทีเรียกว่ารดน้ำสังข์เพราะเทน้ำนี้ลงในสังข์แล้วรด) พร้อมกล่าวอวยพร จึงมักกล่าวกันว่า รดน้ำพระพุทธมนต์ประสาทพร หรือรดน้ำสังข์ประสาทพร

images (1)images

4.พิธีศพ ช่วงป่วยหนัก หรือก่อนตาย ถ้ายังรู้สึกอยู่ ญาติพี่น้องก็จะพยายามให้คนป่วยได้ยึดเหนี่ยวเอาแต่สิ่งที่ดีงามที่เป็นบุญกุศลมาเป็นอารมณ์ เช่น ให้นึกถึงคุณงามความดีที่ได้เคยบำเพ็ญมา หรือให้นึกถึงพระ ให้ภาวนาว่า อะระหังๆๆ หรือ พุทโธๆๆ หายใจเข้าว่า พุทธ หายใจออกว่า โธ นอกจานั้นยังได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้านให้คนป่วยได้สมาทานศีล ได้ถวายทาน ได้ฟังธรรมเทศนา ที่ให้ปฏิบัติเช่นนี้ เพราะตามหลักของพุทธศาสนา ถ้าผู้ป่วยต้องตายหรือสิ้นลมไปในขณะที่จิตใจเป็นบุญเป็นกุศล ก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี เช่น เป็นมนุษย์ หรือเทวดา เป็นต้น เมื่อมีการตายเกิดขึ้น ก็จะมีการรดน้ำศพ มีการนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศล มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมาติกาบังสุกุล มีการสวดพระอภิธรรม มีการสวดแจง มีการแสดงพระธรรมเทศนา มีการถวายเครื่องไทยธรรม มีการถวายภัตตาหาร มีพิธีฌาปนกิจ มีพิธีเก็บอัฐิ และบรรจุอัฐิ รวมทั้งมีการบังสุกุลอัฐิ ท้ายสุดทางบ้านก็จะนิมนต์พระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพและญาติพี่น้อง

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s