นำเสนอ 5 ข้อ

1.  ข้อใดไม่ใช่หลักการบริโภคที่ดี

ก.    สุดาซื้ออาหารมารับประทานพออิ่ม

ข.    ปราณีซื้อเสื้อกันหนาวตัวใหม่ในฤดูหนาวนี้

ค.    มณีวัลย์ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ที่โฆษณาว่ามีความทันสมัยสูง

ง.    กรรณิการ์นำข้าวที่เหลือมาทำเป็นข้าวตังไว้รับประทานเป็นอาหารว่าง

ตอบ       ค.

ข้อ ก ข และ ง ตรงกับหลักการบริโภคที่ดี  ที่เน้นถึงความจำเป็น  ประโยชน์ และประหยัด

ส่วนข้อ ค แสดงถึงการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยตามแฟชั่น ซึ่งเสียเงินมากเกินความจำเป็น

 

2.  สุธีชอบใช้นาฬิกายี่ห้อโรเล็กซ์ เพราะเขาเป็นคนมีรสนิยม การกระทำของสุธีสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคในเรื่องใด

ก.    ความจำเป็น

ข.    กระแสสังคม

ค.    การประชาสัมพันธ์

ง.    เทคโนโลยีสมัยใหม่

ตอบ       ข.

การกระทำของสุธีเป็นการซื้อสินค้าเพื่อแสดงความมีหน้ามีตาในสังคม เพราะนาฬิกา       โรเล็กซ์มีราคาแพง ส่วนใหญ่คนรวยเท่านั้นที่ซื้อใช้ การสวมใส่นาฬิกาที่มีราคาแพงก็เพื่อโอ้อวดคนในสังคมเพื่อให้เห็นถึงความมีฐานะของตนเอง

 

3.  ข้อใดแสดงความหมายของอุปสงค์ได้ดีที่สุด

ก.    แก้วตาต้องการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่มีเงินไม่พอ

ข.    ก้านทำแจกันที่โชว์อยู่ที่ร้านตกแตก จึงต้องจ่ายค่าเสียหาย

ค.    ก้อนมีเงินพอที่จะซื้อนาฬิกาแต่ยังไม่อยากซื้อ

ง.    กล้วยนำเงินเก็บไปซื้อคอมพิวเตอร์ที่อยากได้มานานแล้ว

ตอบ       ง.

เพราะเป็นความต้องการซื้อสินค้าด้วยความเต็มใจและมีกำลังในการซื้อสินค้านั้น

 

4.  จากข้อ 12. พฤติกรรมในข้อใดเป็นการแสดงออกถึงความต้องการเท่านั้น ไม่ใช่อุปสงค์

ก.    ข้อ ก. ข้อเดียว

ข.    ข้อ ง. ข้อเดียว

ค.    ข้อ ก. และข้อ ข.

ง.    ข้อ ค. และข้อ ง.

ตอบ       ก.

เพราะแก้วยังไม่มีกำลังซื้อหรือไม่มีเงินพอที่จะซื้อ จึงไม่ถือว่าเป็นอุปสงค์ตามความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ เป็นแค่เพียงความต้องการธรรมดา

 

5.  การที่ผู้ขายติดป้ายราคาสินค้า ตรงกับความหมายในข้อใด

ก.    อุปสงค์

ข.    อุปทาน

ค.    ราคาดุลยภาพ

ง.    ราคาของสินค้าและบริการชนิดนั้นๆ

ตอบ       ข.

การติดป้ายราคาสินค้านั่นย่อมแสดงว่าผู้ขายยินดีหรือเต็มใจที่จะขายสินค้าให้กับผู้ซื้อ ณ ระดับราคาต่างๆ ตามที่ตลาดกำหนด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s