ระบบขับถ่ายปัสสาวะ

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ หรือ การกำจัดของเสียทางไต ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดแล้วนำออกนอกร่างกายเป็นการทำงานของระบบขับถ่ายในรูปของปัสสาวะ

ของเสียถูกขับถ่ายออกนอกร่างกายได้หลายทาง ดังนี้

1. ทางการหายใจ

2. ทางระบบย่อยอาหาร

3. ทางผิวหนัง

4. ทางระบบขับถ่ายปัสสาวะ

หน้าที่ของระบบขับถ่ายปัสสาวะ

1. ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย

2. รักษาความสมดุลของกรด – ด่าง

3. รักษาความสมดุลของของเหลว

อวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ

1. ไต (kidneys)

2. หลอดไต (ureters)

3. กระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder)

4. หลอดปัสสาวะ (urethra)

การทำงานของอวัยวะในระบบ

1. การทำน้ำปัสสาวะ

2. การเก็บน้ำปัสสาวะไว้ชั่วคราว

3. การขับน้ำปัสสาวะออกทิ้ง

อวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ

ไต (Kidney)

ไตเป็นอวัยวะคู่ที่มีหน้าที่ทำน้ำปัสสาวะ รูปร่าง : คล้ายเมล็ดถั่ว หนัก   :  ข้างละประมาณ 150 กรัม ขนาด :  กว้างประมาณ 5 ซ.ม. ยาวประมาณ 11 ซ.ม. หนาประมาณ 3 ซ.ม. สี :  น้ำตาลแดงที่ตั้ง ด้านหลังของช่องท้อง แต่ละข้างอยู่คนละด้านของแนวกระดูกสันหลัง ขอบบนอยู่ที่ระดับกระดูกสันหลัง T11 – T12 ขอบล่างอยู่ที่ระดับกระดูกสันหลัง L 3 ไตแต่ละข้างมีต่อมหมวกไตสวมอยู่

หน้าที่ของไต รักษาระดับความคงที่ในเลือด โดย…

1. ขับถ่ายน้ำเพื่อรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย

2. ขับถ่ายของเสียที่เกิดจาก metabolism ของ  โปรตีน  (ยูเรีย กรดยูริก แอมโมเนีย)

3. ขับถ่ายยา สารพิษ (toxin) และสารเคมี

4. ขับถ่ายเกลือแร่ เพื่อรักษาสมดุลของเกลือแร่

กระเพาะปัสสาวะ (Urinary Bladder)

เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ เป็นที่เก็บพักน้ำปัสสาวะไว้ชั่วคราว ก่อนที่จะขับออกนอกร่างกาย มีความจุเฉลี่ย 500 ม.ล. รูปร่าง : คล้ายผลสาลี่ ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นล่างของอุ้งเชิงกราน (pelvic   cavity) หลัง symphysis pubis…  ผู้หญิง : อยู่หน้ามดลูกและตอนบนของช่องคลอด    ผู้ชาย : ตั้งอยู่หน้า rectum และ seminal vesicles

หลอดปัสสาวะ (Urethra)

หลอดปัสสาวะเป็นท่อนำน้ำ ปัสสาวะที่เก็บพักไว้ในกระเพาะปัสสาวะขับออกนอกร่างกาย ในผู้ชายยาว 20 ซ.ม. ผู้หญิงยาว 4 ซ.ม. ท่อชั้นในเป็น mucous membrane ชั้นกลางเป็น submucosa spongy layer และชั้นนอกเป็นกล้ามเนื้อ

การขับถ่ายปัสสาวะ (Micturition)

หมาย ถึง การที่น้ำปัสสาวะถูกขับออกนอกร่างกาย โดยกระเพาะปัสสาวะหดตัวและหลอดปัสสาวะบีบ (peristalsis) รูดน้ำปัสสาวะให้ไหลออกมาตามหลอดปัสสาวะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s