ระบบทางเดินหายใจ

ความหมายของการหายใจ (Respiration)

มีความหมาย 3 ประการ คือ

1.การหายใจ (ventilation or breathing)

2.การแลกเปลี่ยนก๊าซ (gas exchange)  ระหว่าง ก๊าซ O2 ในบรรยากาศ กับก๊าซ CO2   ในปอด

3.การใช้ก๊าซออกซิเจนของเซลล์ (oxygen   utilization)

การแลกเปลี่ยนก๊าซในร่างกาย

การหายใจภายนอก (external respiration) คือ  การแลกเปลี่ยนระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด  ดำ กับออกซิเจนจากหน่วยการหายใจ (ท่อถุงลม  และถุงลม) (หรือแลกเปลี่ยนระหว่างปอดกับเลือด)

การหายใจภายใน (internal respiration) คือการ  แลกเปลี่ยนระหว่างออกซิเจนในเลือดแดงกับ  คาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ (หรือแลกเปลี่ยน  ระหว่างเซลล์กับเลือด)

หน้าที่ของระบบหายใจ

1. รับ O2 จากอากาศในบรรยากาศ

2. ขับถ่าย CO2 ออกจากร่างกาย

3. รักษาระดับ pH ของเลือด

4.ระบายความร้อน

5. ช่วยในการออกเสียง

อวัยวะในระบบหายใจ จำแนกตามการทำงาน ได้เป็น 3 ส่วน

1. ส่วนที่เป็นทางผ่านของอากาศ (air   conducting portion)

2. ส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซ  (respiratory portion)

3.กล้ามเนื้อช่วยการหายใจ (respiratory   muscle)

ส่วนที่เป็นทางผ่านของอากาศ

จมูกหรือปาก หลอดคอ (pharynx) กล่องเสียง (larynx) หลอดลม (trachea) หลอดลมเล็ก (bronchus)   หลอดลมฝอย (bronchiole) หลอดลมตอนปลาย (terminal bronchiole)

ส่วนแลกเปลี่ยนก๊าซ

หรือเรียกหน่วยการหายใจ (respiratory unit)Terminal (respiratory) bronchiole และalveolar duct สุดท้ายคือalveolus

กล้ามเนื้อช่วยการหายใจ

1.กล้ามเนื้อหายใจเข้า (inspiratory muscle)

2.external intercostal

3.diaphragm

4.กล้ามเนื้อคอ+อก (เมื่อหายใจลึก)

5.กล้ามเนื้อหายใจออก (expiratory muscle)

6.internal intercostal

7. ท้อง (เมื่อหายใจออกมากกว่าปกติ)

กลไกการหายใจ

กลไกการหายใจ หมายถึง กลไกการหายใจเข้าและออกเพื่อแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างบรรยากาศนอกร่างกายกับอากาศในถุงลมปอดโดยการทำให้เกิดความต่างระหว่างความกดดันของอากาศในบรรยากาศ(atmosphericpressure)กับความกดดันของอากาศในปอด(intrapulmonary pressure)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s