ระบบโครงกระดูก

ร่างกายของมนุษย์เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะประกอบด้วยกระดูกทั้งหมด 206 ชิ้น แบ่งเป็น กระดูกแกน 80 ชิ้น เช่น กะโหลกศีรษะ กระดูกสันหลัง กระดูกก้นกบ กระดูกซี่โครง อีกพวกหนึ่ง คือ กระดูกรยางค์ จำนวน 126 ชิ้น เช่น กระดูกแขนขา สะบัก ไหปลาร้า เชิงกราน
 

ความสำคัญของกระดูก

โครงกระดูกมีหน้าที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ
– ทำหน้าที่เป็นโครงร่างของร่างกายให้ร่างกายคงรูปอยู่ได้
– ป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะที่สำคัญ เช่น สมอง ไขสันหลัง หัวใจ ปอด ตับ
– เป็นที่ยึดของกล้ามเนื้อ การที่เราเคลื่อนไหวได้เป็นผลมาจากการหดตัวและคลายตัว
ของกล้ามเนื้อ ที่ยึดติดกับกระดูก

ประเภทของโครงกระดูก

โครงกระดูกในมนุษย์สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ คือโครงกระดูกแกน (axial skeleton) และโครงกระดูกรยางค์ (appendicular skeleton)

โครงกระดูกแกน

โครงกระดูกแกนในผู้ใหญ่ประกอบด้วยกระดูกจำนวน 80 ชิ้น ซึ่งวางตัวในแนวแกนกลางของลำตัว ซึ่งได้แก่

 • กะโหลกศีรษะ (Skull) มีจำนวน 22 ชิ้น
 • กระดูกหู (Ear ossicles) จำนวน 6 ชิ้น
 • กระดูกโคนลิ้น (Hyoid bone) 1 ชิ้น
 • กระดูกสันหลัง (Vertebral column) จำนวน 26 ชิ้น
 • กระดูกซี่โครง (Ribs) จำนวน 24 ชิ้น
 • กระดูกอก (Sternum) 1 ชิ้น

โครงกระดูกรยางค์

โครงกระดูกรยางค์ในผู้ใหญ่จะมีทั้งหมด 126 ชิ้น ซึ่งจะอยู่ในส่วนแขนและขาของร่างกายเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหว โดยจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่

 • กระดูกส่วนไหล่ (Shoulder girdle) 5 ชิ้น
 • กระดูกแขน (Bones of arms) 6 ชิ้น
 • กระดูกมือ (Bones of hands) จำนวน 54 ชิ้น
 • กระดูกเชิงกราน (Pelvic girdle) 2 ชิ้น
 • กระดูกขา (Bones of legs) 8 ชิ้น
 • กระดูกเท้า (Bones of feet) 52 ชิ้น

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s